COACHING FOR BEDRIFTER OG NÆRINGSLIV

Hva kan coaching gjøre for næringslivet?

En coaching prosess kan gjøre medarbeidere mer beviste på hva som er deres sterke sider og hva som er motivasjonsfaktoren for å yte maksimalt i sitt daglige virke.
Gjennom kartlegging og samtaler kan en coach kartlegge ulike områder som er viktige faktorer for å motivere medarbeiderne. Dette vil igjen føre til større trivsel, og på lengre sikt lavere sykefravær og økt inntjening. Coaching vil også hjelpe til med å øke den interne kommunikasjonen i bedriften.

Vi innviterer alle interesserte til en gratis forhåndssamtale der vi kartlegger behov og metoder.

Ta kontakt på tlf: 97563322 eller E post: anita.monsen@gylneoyeblikk.com