FOR PRIVATE

"Det store i denne verden er ikke så mye hvor vi befinner oss, men hvor vi er på vei"
Oliver Wendell Holmes

Coaching er en metode som kan bidra til:
- effektiv måloppnåelse.
- Større grad av selvinnsikt og personlig tilfredshet.
- Økte presentasjoner og bedre resultat oppnåelse.
- Bedre kommunikasjon og samarbeidsevne.
- Økt egen ansvar og selv ledelse.
- Økt evne til omstilling og endring.
- Ballanse mellom jobb og privat liv.
- Bedre helse og livskvalitet.
Turid Torgersen: Coaching en kraftfull metode til framgang og vekst.

Vi innviterer alle interesserte til en gratis forhåndssamtale der vi kartlegger behov og metoder.

Ta kontakt på tlf: 97563322 eller E post: anita.monsen@gylneoyeblikk.com