Ta deg tid til å få noen tips til hvordan du kan ta i bruk ditt livs kompass.
Du har det i deg. Det er bare å lokke det fram.


Hva er coaching og hvordan kan coaching hjelpe til med å rydde plass i livet
ditt og til å se nye mål og muligheter?

"Coaching er en kraftfull metode til forandring og vekst. Metoden går ut på å lede en person til profesjonell og personlig vekst, til å frigjøre og utvikle en persons potensiale. Utgangspunktet er at den som blir coachet har svarene og coachen har spørsmålene. Det er gjennom effektfulle spørsmål den som blir coachet blir bevist sine styrker og begrensninger, hva de ønsker og hva som holder de tilbake."

Fritt etter boken til Turid Torbergsen. Coaching, en kraftfull metode til forandring og vekst.


Gylne øyeblikk tilbyr coaching timer, kvelds og helgeseminarer med fokus
på livskvalitet og personlighetsutvikling.

Vår visjon er at flest mulig skal få oppleve gode og gylne små og store
øyeblikk i hverdagen sin og få frigjort sitt potensiale.