SEMINARER:

Onsdag den 19. januar skal vi ha ett kveldsseminar på Villa Skjoldnes, peisestuen.
Her har vi lagt vekt på å skape en lun og hyggelig atmosfære med lett bevertning og musikalske innslag.

Dette mini seminaret vil gi en del smakebiter i fra det kommende helgeseminaret som vi skal arrangere i mars i år.
Anita Monsen vil presentere coaching og mulighetene for en positiv forandring av din hverdag. Både privat og karriere messige.

Randi Støle vil holde ett innlegg om livsstil og kosthold. vi vil også ha noen musikalske innslag av Helga Knardal.
Det vil bli servert kaffe / te og frukt.
Ønsker noen å kjøpe ett glass vin blir det muligheter for det.


18. - 20. mars 2011. Klikk her for foreløpig brosjyre.

Dette blir ett helgeseminar som bygger videre på de smakebitene som blir presentert på Villa Skjoldnes, onsdag 19. januar. Vi vil gå dypere inn i de forskjellige prosessene. Samtidig vil det her bli lagt opp til at det er rom for noen individuelle samtaler under seminaret. Her er det begrenset antall timer som vi har tilgjengelige, så her er det om og gjøre å være raskt ute.
En annen ting som er like viktig på våre seminarer er at vi skal senke hastigheten litt i forhold til vårt vanlige tempo. På denne måten vil vi komme tilbake til hverdagen med fornyet energi og ett påfyll av ny kunnskap som gjør at vi kan få mer ut av hverdagen. Både privat og karriere messige.
Dette seminaret passer like godt for individuelle personer, grupper eller kollegaer i fra samme arbeidssted. På samme måte som de tidligere populære "teambuilding"
seminarene vil også dette seminaret knytte deltagerne sammen slik at gruppefølelsen blir forsterket, og den individuelle forståelse av hverandres meninger og reaksjoner blir økt.
Det er også fult mulig å benytte seg av dette tilbudet for å senere inngå en avtale som gjelder hele den organisasjonen som du eventuelt tilhører. Da ser vi det slik at de som deltar på vårt seminar vil fungere som en form for koordinator i mellom de andre ansatte og den prosessen vi skal ta fatt på i bedriften. På kort sikt vil en sånn prosess føre til økt trivsel og i den sammenheng mest sannsynlig redusert sykefravær. I ett lenger perspektiv så vil dere også kunne forvente en økt inntjening på grunn av at de som deltar i prosessen vil blant annet få fram sine evner og muligheter på en måte som gjør at de lettere kan gjøre seg nytte av dem i det daglige arbeidet. Dette gjelder både i produksjon og i administrasjon.